Italiaanse rechtbank veegt extreem hoge accijns op e-sigaretten van tafel

 

ROME - Het Italiaanse Constitutionele Hof oordeelde op 15 mei dat de extreem hoge accijns op e-sigaretten tegen de grondwet is.


ROME - In haar uitspraak zei het Hof dat een wet, die al vanaf 1 januari 2014 van kracht is en waarbij 58,5% accijns op elektronische sigaretten wordt geheven, tegen de grondwet is. Als reden wordt aangevoerd dat deze wet niet voldoet aan dezelfde voorwaarden dan die voor de belasting op tabaksigaretten gelden.


Het Italiaanse Hof was van oordeel dat de accijns op tabaksigaretten gerechtvaardig is omdat sigaretten worden erkend als "ernstig giftig voor de gezondheid" terwijl dezelfde veronderstelling niet duidelijk is in relatie tot de verkoop van producten die "andere stoffen" bevatten dan nicotine.


Het is baanbrekend dat een Europese rechtbank een oordeel velt dat in het voordeel van de e-sigaret uitvalt. Elke Europese lidstaat heeft haar eigen grondwet waardoor deze uitspraak niet perse toepasbaar hoeft te zijn. Echter ligt er door deze uitspraak nu wel bruikbare jurisprudentie voor die ingezet kan worden zodra een lidstaat een wet van hetzelfde formaat van kracht wil laten worden.


Vanuit de Nederlandse brancheorganisatie bestaat de vrees dat ook Nederland hoge accijnzen wil gaan opleggen. Wanneer de e-sigaret daardoor uit de markt wordt geprijsd dan zal een groot deel van de gebruikers toch weer terug grijpen naar de tabaksigaret. Dat is iets dat de Overheid uit alle macht dient te voorkomen. De Overheid voert al jaren een beleid dat het roken moet terug dringen. Juist de e-sigaret is een baanbrekend product waarvan wetenschappelijk is bewezen dat deze een succesvoller middel is om te stoppen met roken dan nicotine pleisters. Daarnaast is de e-sigaret volgens het RIVM minder schadelijk dan de tabaksigaret, aldus de brancheorganisatie.