Elektronische Sigaretten Bond NederlandLeiden, 23 januari 2015

P e r s b e r i c h t

 

Deskundigen: Gebruik elektronische sigaret leidt juist tot minder kans op kanker

 

LEIDEN – Artsen en gezondheidsdeskundigen uit de hele wereld hekelen de conclusies van het onderzoek van de Universiteit van Portland naar de e-sigaret, die deze week werden gepubliceerd in de New England Journal of Medicine en door diverse media zijn overgenomen. In plaats van vijftien keer kankerverwekkender is de e-sigaret juist minder kankerverwekkend dan een gewone sigaret, stellen ze. 

 

Door een e-sigaret te oververhitten – wat in het dagelijks gebruik nooit voorkomt – vonden de onderzoekers stoffen die op de aanwezigheid het kankerverwekkende formaldehyde kunnen duiden. Volgens deskundigen is dit hetzelfde als een kip verbranden tot er kankerverwekkende stoffen in de korst zitten en dan zeggen dat een kip kankerverwekkend is. Dat terwijl uit diverse andere onderzoeken blijkt dat de e-sigaret 95 procent minder schadelijk is dan een gewone sigaret en door artsen wordt aanbevolen in de strijd tegen longkanker. Zelfs KWF Kankerbestrijding liet als reactie weten dat uit andere onderzoeken blijkt dat de e-sigaret minder schadelijk is dan een gewone sigaret. Overigens stelt ook het Portlandse onderzoek dat er bij normaal gebruik geen gevaarlijk formaldehyde vrijkomt.

Cardioloog Dr. Farsalinos, verbonden aan Onnassis Cardiac Surgery Centre en het Leuvense Medical Imaging Research Center stelt dat er een significant verschil is tussen een laboratoriummeting en de daadwerkelijke blootstelling. ,,Het verhaal in de New England Journal of Medicine staat gelijk aan het ontdekken van kankerverwekkende stoffen in een verbrand stuk braadvlees. Natuurlijk zijn de bevindingen waar, maar niemand zal ooit blootgesteld worden aan de gevonden waardes omdat geen zinnig mens daadwerkelijk overgaat tot het opeten van verbrand vlees.”


Daarnaast concludeert Farsalinos dat de onderzoekers geen kankerverwekkende formaldehyde, maar formaldehydehemiacetalen aantroffen. Die stof is niet kankerverwekkend.


Op de onlangs gehouden E-cigarette Summit in Londen concludeerden vooraanstaande onderzoekers dat de e-sigaret zeker 95 procent minder schadelijk is dan de klassieke sigaret. Ook Marleen Finoulst, coördinator Gezondheid en Wetenschap voor het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine (Cebam), bevestigt dat de berichtgeving over de e-sigaret een storm in een glas water is. ,,Het wordt enorm opgeblazen. Een gewone sigaret is in veel gevallen tot honderd keer meer kankerverwekkend dan een e-sigaret,”stelt zij

In de VS hebben de American Vaping Organisation en de anti-rookorganisatie Smokefree uit Pennsylviania afstand genomen van het onderzoek, dat volgens hen op een fout experiment is gebaseerd. De Nederlandse Stichting Actiecomité voor Dampers (Acvoda) heeft het onderzoek uit Portland uitgebreid bestudeerd en concludeert dat er onder normale omstandigheden geen formaldehyde is gevonden in de e-sigaret. Alleen bij het opschroeven van het voltage van de accu -  een onrealistische testmethode - , werd de stof aangetroffen. ,,Geen enkele gebruiker zal echter dergelijke, hete dampen willen inademen,” aldus de Acvoda.

De brancheorganisatie Elektronische Sigaretten Bond Nederland (Esigbond) spreekt haar bezorgdheid uit over de media-aandacht voor dit soort ongefundeerde onderzoeken. ,,Die zorgt ervoor dat rokers de overstap naar de aanzienlijk minder schadelijke e-sigaret niet meer durven maken,” aldus Wouter van Maaren van de Esigbond.

 

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wouter van Maaren, vertegenwoordiger van de PR commissie van de Esigbond. Mob: 06 – 41143603, e-mail: [email protected]

 

Bronnenlijst:

Onderzoek Dr. Farsalinos – Nederlandse vertaling
http://esigbond.nl/77-news/100-formaldehyde-in-de-damp-van-e-sigaretten

 

Onderzoek Dr. Farsalinos – Origineel
http://www.ecigarette-research.com/web/index.php/2013-04-07-09-50-07/2015/191-form-nejm

 

Update Dr. Farsalinos over gebruikte materialen bij onderzoek New England Journal of Medicine
http://www.ecigarette-research.com/web/index.php/2013-04-07-09-50-07/2015/192-form-ver

 

Clive Bates – Spreading fear and confusion with misleading formaldehyde studies
http://www.clivebates.com/?p=2706

 

Reactie ACVODA op publicatie Telegraaf
http://www.acvoda.nl/2015/01/22/goed-nieuws-geen-formaldehyde-in-e-sigaret/

 

Reactie Vaping-info op onderzoek New England Journal of Medicine
htp://vaping.info/news/2015/new-e-cig-study-hypes-formaldehyde-fears-based-faulty-experiments

 

Rectificatie Belgische krant de Standaard
http://www.standaard.be/cnt/dmf20150122_01487638

 

Publicatie Telegraaf 22-01-2015
http://www.telegraaf.nl/gezondheid/23588363/___E-sigaret_kankerverwekkender_dan_gewone_sigaret___.html

 

Onderzoek publicatie New England Journal of Medicine
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmc1413069