E-sigaretten branche daagt overheid voor de rechter

Nederlandse Staat laat de verkoop van E-sigaret aan minderjarigen nog steeds toe

Leiden, 6 maart 2015  -  De branchevereniging Elektronische Sigaretten Bond Nederland heeft de Staat der Nederlanden voor de rechter gedaagd in verband met de Algemene Maatregel van Bestuur inzake de elektronische sigaret, die op 1 februari jl. is ingegaan. Het kort geding dient op 13 maart a.s. om 11 uur voor de rechtbank in Den Haag.

De branche is van mening dat de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) onjuiste en disproportionele maatregelen bevat die de branche in de volle breedte onrecht aandoen. Deze maatregel berokkent schade aan zowel individuele bedrijven als de gebruikers van de e-sigaret.
Zo worden verschillende innovatieve producten verboden, bevat het besluit onzinnige maatregelen, ondermijnt het de concurrentiepositie van de Nederlandse ondernemer ten opzichte van ondernemers in andere Europese lidstaten en worden Nederlandse consumenten ernstig benadeeld.

De grondslag voor deze door de politiek omarmde AMvB is ondermeer de terechte zorg van de Tweede Kamer met betrekking tot de verkoop van e-sigaretten aan minderjarigen. Dit probleem wordt echter niet opgelost met de voorliggende AMvB waardoor de e-sigaret vrij verkrijgbaar blijft voor de jeugd. De brancheorganisatie heeft de overheid uitgenodigd hierover in overleg te treden, echter heeft de overheid dit bij herhaling geweigerd. De Esigbond ziet zich nu dan ook genoodzaakt de rechter om een nader oordeel te vragen.

Zowel de Esigbond als de overheid zijn beiden voorstander van adequate wet- en regelgeving. De overheid schiet echter door een groot gebrek aan feitelijke kennis dit doel volledig voorbij. Haar weigerachtige houding heeft niet alleen een averechts effect op de door de Esigbond nagestreefde regelgeving, maar ook op het positieve aspect van de e-sigaret.

De brancheorganisatie zal de rechter dan ook vragen de overheid te bewegen om met goede, op feiten gebaseerde, wetgeving te komen en het bestaande besluit op essentiële punten te herzien.
Ze roept de overheid op om samen met de Esigbond en andere betrokkenen te komen tot regelgeving die daadwerkelijk gebaseerd is op feitelijke kennis, onderzoek en ervaring en te stoppen met onzinnige regels die alleen bedoeld lijken om kritische Tweede Kamer vragen te omzeilen.

De Esigbond is een autoriteit op het gebied van kennis over elektronisch roken. Elektronisch roken levert een enorme gezondheidswinst op ten opzichte van de tabaksigaret. De bond zet zich al jaren in voor een goede regulering van de e-sigaret, zoals kwaliteitsnormen, maximale nicotinesterktes, kindveilige verpakkingen en een leeftijdsgrens van 18 jaar. Door het hanteren van deze normen worden de grote voordelen die de e-sigaret biedt versterkt en blijven eventuele nadelen beperkt.

De zitting is open voor publiek!