19 januari vond het plenair debat over de e-sigaret zónder nicotine en voor roken bestemde kruidenproducten plaats. Staatsecretaris Van Rijn vindt het noodzakelijk om de e-sigaret zonder nicotine gelijk te schakelen met tabak. 


De e-sigaret met nicotine en nicotinehoudende liquids vallen al sinds mei 2016 onder de tabakswet. Niet dat er ook maar een spoortje tabak te bespeuren is in een elektronische sigaret, maar dat terzijde. Volgens Van Rijn is de e-sigaret zonder nicotine dusdanig schadelijk dat het Nederlands Gepeupel hier direct tegen in bescherming genomen dient te worden. Gelukkig heeft hij, dankzij de blunderende rapporten van het RIVM, genoeg medestanders aan zijn zijde kunnen scharen. Deze medestanders babbelen tijdens hun spreektijd wat over het beschermen van de jeugd en uiteraard hoe belangrijk het is om het roken terug te dringen.


Wacht. Roken terugdringen?

In een aantal van de ons omringende landen is het lampje een tijd geleden gelukkig al aangegaan. In het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en België ziet men in dat de e-sigaret zorgt voor het afnemen van het aantal rokers. Hoe dat kan? Omdat men in deze landen wel het principe van harmreduction begrijpt en er vanuit gezondheidsorganisaties goede voorlichting over de e-sigaret wordt gegeven. Lardeer dit alles met lijvig wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat het gebruik van een e-sigaret in vergelijking met roken 95% minder schadelijk is en ziedaar de succesfactor in het terugdringen van roken.


Komende negatieve overheidscampagne e-sigaret

Als we even de, veelal op onderbuik gevoel gebaseerde, argumentatie waaróm die verketterde e-sigaret zonder nicotine persé onder de tabakswet geperst moet worden terzijde schuiven, dan blijkt Marith Volp (PvdA) nog iets leuks in haar mouw te hebben: de hoe-lichten-we-de-jeugd-goed-voor-via-overheidscampagnes kaart! Tada! Dáár had u geen rekening mee gehouden, of wel?

Nu niet denken dat bij mevrouw Volp misschien toch het lampje is aan gegaan, nee, nee, u zit er fa-li-kant naast. Haar vraag was: "De staatssecretaris heeft eerder de vlogger Dylan Haegens vrij effectief ingezet om roken belachelijk te maken. Mogen we verwachten dat een soortgelijke actie wordt ingezet tegen het gebruik van shishapennen of e-sigaretten?" U voelt hem inderdaad al aankomen...de Staatsecretaris gaat direct kijken hoe hij de e-sigaret daarin kan "vervlechten".

 

Van Rijn gaat kijken naar en -volgens zijn zeggen- leren wat België doet qua regelgeving

Hoopgevend? Nee! Weer mis!
Want Van Rijn had het in dit specifieke geval over het voorstel van Van Gerven (SP) om de online verkoop van e-sigaretten te verbieden. Natuurlijk hoop ik dat hij met zijn neus op de feiten gedrukt gaat worden en tot de conclusie komt dat men ook in  België een geheel andere benadering heeft van de e-sigaret, namelijk een positieve.


De Belgische Minister van Volksgezondheid De Block heeft weliswaar besloten dat de online verkoop van e-sigaretten en liquids per 17 januari jl. aan banden ligt (iets waarvan Van Rijn blijkbaar niet op de hoogte is), maar de Belgische voorlichtingscampagne staat haaks op zijn negatieve benadering van het begrip 'voorlichten':


Zó kan het dus ook.


Tabaksindustrie

Ik blijf met verbazing kijken en luisteren naar de politieke kopstukken in Den Haag. Mijn bedrijf is onafhankelijk en heeft geen enkel raakvlak met de tabaksindustrie, evenmin als mijn honderden collega's in Nederland dat hebben. Tóch blijft men de macht en de slinkse praktijken van de tabaksindustrie benadrukken wanneer het e-sigaret regelgeving betreft.


Soms zou ik weleens zo machtig willen zijn zoals de tabaksindustrie ooit was. Gewoon, voor één dagje maar. Dat dagje zou ik misbruiken om élk politiek kopstuk duidelijk te maken dat de e-sigaret branche voor 95% in handen is van onafhankelijke ondernemers die, als roker, ooit zelf met een e-sigaret zijn begonnen en al snel merkten hoeveel baat hun gezondheid daarbij had. Ondernemers, vaak begonnen uit ideologie, overtuigd van de potentie om rokers hiermee van de kankerverwekkende tabak af te krijgen.

 

Daarna zou ik ze stuk voor stuk aan het rechteroor (ik ben nu eenmaal geen linkse rakker) meeslepen naar onze winkel en ze daar laten zien wat een speciaalzaak nu écht inhoudt; ze laten luisteren naar onze blije klanten die trots en gelukkig zijn met het feit dat ze hun schadelijke rookverslaving achter zich hebben kunnen laten dankzij de e-sigaret. En hoezo display ban? Wij verkopen uitsluitend e-sigaretten en aanverwante artikelen en die zijn al bij wet verboden voor minderjarigen.

 

En oh ja meneer Van Rijn, u hééft gelijk wanneer u stelt dat e-sigaretten schadelijk zijn. In uw boek zijn ze 5% schadelijk voor de gezondheid. In ons boek zijn ze 95% mínder schadelijk dan sigaretten. En laat die 95% nu nét het doorslaggevende cijfertje zijn wanneer je het hebt over het beperken van schade aan je gezondheid wanneer je het roken niet wilt of kunt laten.

 

Ik wil afsluiten met de inspirerende wijze woorden van schrijfster, columniste én overtuigd dampster Karin Spaink:

Het dampvirus werkt van onderen af: het zijn voormalige rokers die huidige rokers tot switchen aanzetten, een trend waar noch politiek, noch voorlichters grip op hebben.

En zó mijn lieve dampvrienden is het maar net!