Philip Morris eist accijns op e-sigaret


Het zal niet vaak voorkomen dat een tabaksconcern vraagt om meer accijns. Toch dringt de Duitse baas van het Philip Morris concern, Werner Barth, hierop aan. Wie denkt dat Barth misschien goede intenties heeft komt al snel bedrogen uit. Het is niet de tabakssigaret die hij verder wil laten belasten, maar juist de elektronische sigaret.


Werner Barth zegt dat de BTW heffing op e-sigaretten niet voldoende is. Hij is van mening dat het niet heffen van accijns op elektronische sigaretten geen permanente stand van zaken mag zijn. Ook pleit hij voor een verbod op verkoop aan minderjarigen. Het is opmerkelijk te noemen dat Barth de openlijke aanval op de e-sigaret opent omdat hij van mening is dat het product geen groot succes zal worden binnen de Duitse markt. Als reden voert hij aan dat "het gebruik van een e-sigaret te ver afstaat van de beleving die men krijgt bij het roken van een tabakssigaret". Waarschijnlijk staat Barth gewoon versteld dat de e-sigaret binnen luttele jaren al zo populair is geworden onder rokers, die door het gebruik van de e-sigaret minder schade toebrengen aan hun gezondheid.


Behalve dat hij de aanval opent op de e-sigaret richt zijn aanval zich ook op de nieuwe Europese Tabaksrichtlijn die de fabrikant van Marlboro veel te ver gaat: "Naar onze mening is de 'plain packaging eis' een enorme ingreep in de vrije markt van merkfabrikanten". Vanaf mei 2016 moeten sigaretverpakkingen voor tweederde uit schokkende beelden zoals foto's van longkanker of rottende tanden bestaan. Philip Morris klaagt deze richtlijn voor het Europese Hof aan.