Portland State University


Op 8 maart jl. publiceerde Portland State University een nieuw onderzoek waaruit zou moeten blijken dat er een grote hoeveelheid benzeen vrijkomt bij het gebruik van e-sigaretten. De schrik sloeg zelfs ons om het hart toen we de kop boven het persbericht lazen. Volgens recente onderzoeken is het gebruik van e-sigaretten namelijk 95% minder schadelijk1, 2, 3 dan roken.


Hebben alle gerenommeerde wetenschappers het bij het verkeerde eind gehad dan? Zeker niet! Onderzoeker James F. Pankow van de Portland State University slaat namelijk voor de tweede keer op onverantwoorde wijze de plank volkomen mis.

 

Wat is er mis met het Portland State University onderzoek? 

De tegenstrijdigheid begint al bij de inhoud van het begeleidende persbericht en de feitelijke uitkomst van het onderzoek. In het persbericht melden de onderzoekers dat e-sigaret gebruikers een enorm risico zouden lopen door blootstelling aan benzeen. Het onderzoek spreekt zichzelf opvallend genoeg op diverse punten tegen.

 

Dr. K. Farsolinos, onderzoeker aan het Onassis Cardiac Surgery Center in Athene en het Medical Imaging Research Center, University Hospital Gathuisberg in Leuven, fileert het onderzoek en komt tot de volgende conclusies:

  • Ondanks dat de onderzoekers melden dat de in het onderzoek gebruikte Evod clearomizer op maximaal 6W gebruikt mag worden, is tijdens het onderzoek gebruik gemaakt van een vermogen van 13W. Dit resulteert in zogenaamde 'dry hits'.
  • De gebruikte inhalatietijd tijdens het onderzoek is 5 seconden. Dat is extreem lang, zeker voor wat betreft een Evod clearomizer die slechts geschikt is voor 'mouth-to-long' inhalatie. Het optreden van een 'dry hit', het fenomeen waarbij de lont droog komt te staan en daardoor zou kunnen verbranden, is daardoor bijna niet te vermijden.
  • Daarnaast werd een Subtank Nano 1,2Ohm getest op 25W. Van belang is dat ze een consumptie van 24mg per inhalatie vermelden. Ook hierbij was de inhalatietijd 5 seconden. Er zullen weinig gebruikers zijn die de damp van deze combinatie 5 seconden lang aankunnen.
  • In reactie op het indertijd door dezelfde onderzoekers gepubliceerde 'formaldehyde onderzoek' (inmiddels berucht binnen de wetenschap vanwege de enorme blunders die de onderzoekers hebben gemaakt) heeft dr. Farsalinos de onderzoekers toen voorzien van de juiste parameters wanneer het gaat over op welke wijze e-sigaretten getest dienen te worden. Farsalinos schrijft in zijn reactie dat het daarom twee keer zo onvergeeflijk is dat de onderzoekers wederom de fysica basiswetten hebben genegeerd.

 

Onderzoekcijfers op de juiste manier interpreteren

Farsalinos noemt de onderzoeksresultaten interessant. De onderzoekers traceren namelijk tijdens het testen van de Evod op de voorgeschreven 6 Watt (5 sec. inhalatie) geen waargenomen hoeveelheden tot aan 0,16µg/g liquid consumptie (hou deze getallen even in je achterhoofd). Tijdens het testen op 13W (dry hit) vond men tot 24 µg/g, wat natuurlijk niet vreemd is gezien het feit dat een Evod clearomizer maximaal 6 Watt aan kan. Het testen van de Nano Subtank leverde van geen waargenomen hoeveelheden tot 0,19µg/g op, zelfs bij een extreem hoge wattage instelling.


Wat betekenen deze resultaten volgens dr. Farsalinos? De onderzoekers berekenden de concentratie van benzeen in de geïnhaleerde lucht en rapporteerden hoeveelheden tot aan 5000 µg per mlucht (natuurlijk met onvermijdelijke 'dry hits' vanwege de onrealistische testopstelling). Vergeleken met de omgevingslucht die 1 µg per m3 aan benzeen bevat zal iedereen denken dat deze uitkomst een ramp is.


Toch is dat niet waar, omdat de gehanteerde methodologie op een belangrijk onderdeel mank loopt. De mens inhaleert ongeveer 12 keer per minuut. Het volume van geïnhaleerde lucht in 24 uur is 20m3.  Wanneer je dat doorrekend komt dit neer op 17.000 inhalaties per 24 uur. Daarmee komt de dagelijkse blootstelling aan benzeen uit de omgevingslucht neer op 20 µg. Zelfs wanneer je uitgaat van het feit dat het gebruik van een Subtank op 25W, met een inhalatieduur van 5 seconden, representatief is (dat overigens onjuist is), zou je 105ml. liquid per dag moeten gebruiken om aan dezelfde hoeveelheid benzeen blootgesteld te worden als wanneer je gewoon omgevingslucht inhaleert. Pakken we de testresultaten van de Evod clearomizer er bij, uitgaande van normale gebruiksomstandigheden, dan zou je zelfs 125ml. per dag moeten gebruiken om aan dezelfde hoeveelheden benzeen te komen.


Welke conclusie kunnen we trekken?

Het persbericht vermeldt dat "de gehanteerde wattage instellingen gebruikt in het onderzoek nog steeds ver beneden de voor de meeste gebruikers toegankelijke instellingen op sommige systemen liggen, die 200 Watt kunnen overstijgen". Farsalinos vergelijkt deze uitspraak met de volgende stelling: "We crashte met een auto op een snelheid van 100 km/pu, maar dat was nog steeds lager dan de 150 km/pu die sommige auto's kunnen halen".


Farsalinos noemt het Portland onderzoek een teleurstelling voor de wetenschappelijke gemeenschap.
Zijn conclusie: "Het onderzoekt toont aan dat gewone lucht meer benzeen bevat dan e-sigaretten. Benzeen vorming in e-sigaretten: dat komt niet voor".


Mijn vraagstelling is: hoelang zou het dit keer weer duren eer de zogenaamde uitkomst van dit 'onderzoek' in grote chocoladeletters in de Nederlandse media verschijnt? Dan kunnen alle dampers die op social media actief zijn zich alvast wapenen tegen het feit dat ze getagd worden onder het mom van "zie je nou wel!". Blijf koel en deel dit bericht gewoon als antwoord, zonder enige vorm van commentaar. Begrijpen ze het inhoudelijk niet dan is het altijd nog vroeg genoeg om ze een calculator naar het hoofd te smijten. ;-)


Portland State University, van harte gefeliciteerd!

 

 


1. E-cigarettes around 95% less harmful than tobacco estimates landmark review 
2. Promote e-cigarettes widely as substitute for smoking says new RCP report
3. New study comes the closest yet to proving that e-cigarettes aren’t as dangerous as smoking

4. Study titled “Benzene formation in e-cigarettes” found that air has more benzene than e-cigs

5. Spreading fear and confusion with misleading formaldehyde studies