DEN HAAG - Vandaag om 13:30 uur diende het spoedappèl, ingediend door het Ministerie van Volksgezondheid, inzake het kort geding dat United Tobacco Vapor Group Inc. had aangespannen jegens VWS.

 
Met stijgende verbazing heb ik het pleidooi van de advocate, die namens VWS optrad, aangehoord. Bij het beantwoorden van de vragen die door de rechtbank aan haar werden gesteld bleek dat ze zich zeer slecht in de materie had verdiept. 
Gevalletje "LOI Cursus - Advocatuur voor beginners" of is het tegenwoordig met alle advocaten zo slecht gesteld? 


Een paar voorbeelden van gemis aan dossierkennis van deze advocate:

Vraag rechtbank:
Kunt u ons uitleggen waarom volgens u de gewone sigaret niet als geneesmiddel kan worden aangemerkt en de e-sigaret wél?


Antwoord advocate:
In de gewone sigaret zitten, naast nicotine, ook allerlei schadelijke en kankerverwekkende stoffen waardoor de gewone sigaret niet als geneesmiddel kan worden aangemerkt. Deze zitten niet in de e-sigaret.


Vraag rechtbank:
Is de e-sigaret schadelijk voor de volksgezondheid?


Antwoord advocate:
Nee.


Wanneer je het spoedappél er op naleest, dan zie je dat de hoofdreden (te vinden onder punt 1.4) voor genoemd appèl de volgende is:

[...] De Staat heeft er evenwel groot belang bij dat de IGZ daadwerkelijk op 1 juli 2012 zijn handhavingsbevoegdheden kan aanwenden. De samenstelling en de kwaliteit van de e-sigaretten die in de handel zijn, is sterk wisselend en moeten worden beoordeeld om te kunnen vaststellen of de e-sigaret wel of niet een gevaar kan vormen voor de volksgezondheid.[...] 

(Het spoedappèl kun je hier downloaden.)


Stomme verbazing
In dit licht bezien zal iedereen ook snappen dat ik ter plekke bijna van stomme verbazing van mijn stoel af viel toen ik het ontkennende antwoord van de advocate hoorde! Ik heb overigens tijdens de zitting niet kunnen beluisteren op welk onderzoek VWS zich heeft gebaseerd om te kunnen stellen wát ze stelt, nl. dat de kwaliteit van de e-sigaretten die in de handel zijn sterk wisselend is. Immers voldoen de e-sigaretten die door de leden van de Nederlandse en Amerikaanse brancheorganisatie TVECA worden aangeboden aan strikte eisen en maken we ons gezamenlijk hard om de kwaliteit en veiligheid te waarborgen!


Nicorette Inhaler
Uiteraard werd de Nicorette Inhaler wederom ten tonele gevoerd door VWS. Onnodig te vermelden dat de Nicorette Inhaler geen enkel raakvlak heeft met de e-sigaret, ook al deed de landsadvocate weer enorm haar best om deze gelijk te schakelen met de e-sigaret. Het apparaatje bezit geen enkele uiterlijke overeenkomst met de e-sigaret en deze is tevens nadrukkelijk in de markt gezet als een product dat je kán helpen om van je nicotine verslaving af te komen. (Ik schrijf nadrukkelijk 'kan', want volgens onderzoek kan er door de fabrikant niet eens 100% garantie worden gegeven dat je na het gebruik hiervan ook daadwerkelijk van je verslaving af bent.)


Toch een geneesmiddel?
De verwoede hernieuwde pogingen van VWS om de e-sigaret als een soort Nicorette Inhaler te presenteren zijn natuurlijk niet zonder reden! Laatstgenoemde ís nl. een geneesmiddel dat ook op die wijze in de markt is gezet en valt in die hoedanigheid onder de Geneesmiddelenwet. Wanneer je de rechterlijke macht kunt overtuigen dat de elektronische sigaret een soortgelijk product is, dan is de scharing onder de Geneesmiddelenwet een "logische" stap.


Elektronische sigaret is vrijheid
De elektronische sigaret dient echter maar 1 enkel doel: op een alternatieve manier overal* lekker van je sigaretje genieten, zónder het inhaleren van allerlei kankerverwekkende stoffen die vrij komen bij tabaksverbranding. Niks stoppen met roken, niks van je nicotineverslaving af willen komen, nee...gewoon lekker van je e-sigaretje genieten op plekken waar en wanneer jij wilt! En dit alles zónder je omgeving last te bezorgen door de stank die normale sigaretten verspreiden en zónder mensen in je directe omgeving schade te berokkenen.


Samenvattend denk ik dat ik me maar aansluit bij het commentaar dat de heer Ray Story (eigenaar van United Tobacco Group Inc., en gedaagde in deze) zich zachtjes liet ontvallen tijdens het pleidooi van de advocate van VWS: "Bla bla bla bla!" Niet erg genuanceerd maar wel érg to the point!


De uitspraak staat gepland op 26 juni a.s., onder voorbehoud dat door drukte en feestdagen dit misschien naar een latere datum verschoven moet worden.

 

 

*) Uiteraard bent u als gebruiker van de e-sigaret altijd gehouden aan de ter plekke geldende huisregels.